Održan sastanak predsjednika Općinskog vijeća sa šeficom Političkog odjela Britanske ambasade

Danas je u prostorijama vijećnice u zgradi Općine održan sastanak predsjedavajućeg Općinskog vijeća Prozor, Ibre Plecića, sa šeficom Političkog odjela Britanske ambasade – Helen Flewker, savjetnicom za politiku – Amre Salkić i Gregora Jurišića, savjetnika za ekonomska pitanja. Posjeta je dio redovnih aktivnosti Britanske ambasade koja posjećuje gradove i općine kako bi se bolje upoznali sa trenutnim društvenim i političkim pitanjima i prioritetima u ovim područjima. Aktivnosti Britanske ambasade su posebno vidljive tokom izborne godine kada se očekuje veći interes za pitanja od važnosti za cijelu Bosnu i Hercegovinu, FBiH i kantone. Razgovaralo se oko aktivnosti Vijeća, prioritetima, te kako se državna, entitetska i kantonalna pitanja odražavaju na politički život u ovoj općini. Predsjednik Općinskog vijeća je ukratko upoznao prisutne oko sastava Općinskog vijeća, političke većine i promjena koje su se desile u zadnje vrijeme, etničkoj strukturi, kao i očekivanjima od ovog sastava vijeća do kraja mandata.

error: Content is protected !!