Održana 23. sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je danas s početkom od 11.00 sati održalo 23. redovnu sjednicu u Vijećnici nove zgrade Općine.  Dnevni red današnje sjednice je glasio:

 1. Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o povećanju udjela općine Prozor u osnovnom kapitalu JKP
  „Vodograd“ d.o.o. Prozor – Rama,
 3. Nacrt Budžeta općine Prozor za 2023. godinu,
 4. Nacrt Strategije razvoja općine Prozor za period 2022. – 2027. godina,
 5. Davanje Saglasnosti za dodjelu koncesije za kavezni uzgoj ribe u Ramskom jezeru – lokalitet
  Proslap,
 6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š. Marka Marulića
  Prozor,
 7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š. „Šćipe“ u Šćipama,
 8. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije i provedenim Općim izborima 2022. godine u općini
  Prozor,
 9. Informacija o problematici u oblasti primarne zdravstvene zaštite u HNK – općina Prozor,
 10. Pitanja i inicijative vijećnika.

Najaktuelnija tačka dnevnog reda svakako je Nacrt Budžeta općine Prozor za 2023. godinu, koji je usvojen u iznosu od 25.813.300,00 KM. Javna rasprava, za čiju je provedbu zadužen načelnik općine dr. Jozo Ivančević , zakazana je za 9. 12 2022. godine s početkom od 10 sati u kino-salii Doma kulture u Prozoru.

Usvojen je i Prijedlog Odluke o povećanju udjela općine Prozor u osnovnom kapitalu JKP „Vodograd“ d.o.o. Prozor-Rama, za iznos od 3.845.158,27 KM. U ovaj iznos uključene su i uplate za povećanje kapitala od 1.1.2016. godine do 15.8.2022. godine. Time će se udjel Općine u ovom preduzeću povećati na oko 80 % .

Na Vijeću je predstavljen i Nacrt Strategije razvoja općine Prozor  za period 2022 – 2027. godina, na kojemu će se još raditi, zatim provesti i Javna rasprava, a usvajanje se očekuje početkom naredne godine.

Data je Saglasnosti za dodjelu koncesije za kavezni uzgoj ribe u Ramskom jezeru– lokalitet Proslap.

Usvojeni su prijedlozi Rješenja o konačnim imenovanjima članova Školskih odbora O.Š. Marka Marulića Prozor i O.Š. „Šćipe“ u Šćipama.

Uz žustru raspravu o regularnosti Izbora, usvojen je Izvještaj o radu Općinske izborne komisije i provedenim Općim izborima 2022. godine u općini Prozor. U ovom Izvještaju između ostalog stoji i to da je jedan od prijedloga Općinske izborne komisije jest ukidanje malih biračkih mjesta kao što su Hudutsko (35 glasača), Grevići (29 glasača), Toščanica (42 glasača), Lizoperci (48 glasača), Kućani (68 glasača) i Ljubunci (177 glasača) te ih se, ovisno od teritorijalne pripadnosti, pridruži nekim većim biračkim mjestima, što je nonsens zbog toga što u istom Izvještaju piše kako su se članovi općinske izborne komisije susretali sa određenim problemima zbog opšte nezainteresovanosti i zasićenja građana izbornim procesima. Umjesto da se građanima na sve moguće načine nastoji olakšati njihovo demokratsko pravo, ukidanjem pojedinih biračkih mjesta zasigurno bi doprinijeli manjem odzivu birača i na taj način, umjesto da olakšaju biračima, oni bi ovaj proces dodatno otežali. Bitno je istaknuti da ovaj Izvještaj u ovom obliku nije dobio podršku od Kluba vijećnika SDA.

Problematika u oblasti primarne zdravstvene zaštite u HNK i općini Prozor je konstantna. Oči su uprte u Kantonalne rebalanse i Općinu kao osnivača, ali i to kao privremena mjera. Jedino uz redovne mjesečne tranše od ZZO-a, HNK i Općine kao osnivača, Dom zdravlja Rama bi normalno funkcionisao. Informacija o ovoj problematici primljena je na znanje.

error: Content is protected !!