NAJAVA: 24. sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine
Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m 24. (dvadesetčetvrtu) sjednicu Općinskog vijeća
Prozor-Rama, koja će se održati dana 22.12.2022. godine (četvrtak) u zgradi općine Prozor –
Rama – Vijećnica sa početkom rada u 10,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Izvod iz zapisnika sa 23. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Izmjena i dopuna Budžeta općine Prozor za 2022. godinu,
 3. Prijedlog Budžeta općine Prozor za 2023. godinu,
 4. Prijedlog Odluke o izvršavanju Budžeta općine Prozor za 2023. godinu,
 5. Prijedlog Odluke o finansiranju deficita iz gotovinskog toka,
 6. Prijedlog Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2023. godinu,
 7. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o privremenom obavljanju privredne djelatnosti na
  prostoru općine Prozor,
 8. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja
  „Rama“ Prozor – Rama,
 9. Prijedlog Rješenje o konačnom imenovanju člana Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom
  zdravlja „Rama“ Prozor – Rama,
 10. Pitanja i inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK
Ibro Plecić

error: Content is protected !!