Najava: 25. sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m 25. (dvadesetpetu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 31.1.2023. godine (utorak) u zgradi općine – Vijećnica sa početkom rada u 11,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

  1. Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za 2023. godinu,
  3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine Prozor za (prethodnu) 2022. godinu,
  4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2023. godini,
  5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade za djecu upisanu u prvi razred osnovnih škola u općini Prozor,
  6. Strategija razvoja općine Prozor za 2022 -2027. godinu,
  7. Informacija o stipendiranju studenata u akademskoj 2021/2022.godini,
  8. Pitanja i inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK
Ibro Plecić

error: Content is protected !!