Održana 25. sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je danas s početkom od 11.00 sati održalo 25. redovnu sjednicu u Vijećnici nove zgrade Općine. Predsjednik Općinskog vijeća je na samom početku sjednice upoznao prisutne da je u proteklom periodu,na adresu Općinskog vijeća, stigao dopis u kojem vijećnik, Duje Nevistić (HDZ 1990), svojevoljno napušta Općinsko vijeće zbog nespojivosti mandatara u Općinskom vijeću sa poslom koji odnedavno obavlja (državni službenik). Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine do današnje sjednice nije provela potrebnu proceduru dodjele mandata slijedećem kandidatu sa liste HDZ 1990. Sjednici je još bio odsutan i vijećnik Tomislav Šimunović (HDZ BiH).  Dnevni red današnje sjednice je glasio:

1. Izvod iz zapisnika sa 24. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,

2. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za 2023. godinu,

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području općine Prozor za (prethodnu) 2022. godinu,

4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2023. godini,

5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade za djecu upisanu u prvi razred osnovnih škola u općini Prozor,

6. Strategija razvoja općine Prozor za 2022. -2027. godinu,

8. Informacija o stipendiranju studenata u akademskoj 2021/2022.godini,

9. Pitanja i inicijative vijećnika.

Nakon usvojenog Dnevnog reda i tačke Izvoda iz zapisnika s prethode sjednice, na red je došao Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2023. godinu. Ovim Programom Općinsko vijeće utvrđuje svoje poslove i zadaće, način izvršavanja, ciljeve, aktivnosti i djelovanja. Služba Općinskog vijeća je dostavila na adrese svih vijećnika, kao i političkih subjekata ispred kojih dolaze vijećnici koji djeluju u Općinskom vijeću, dopis u kojem stoji da svi mogu dostaviti svoje prijedloge za uvrštenje u Program rada Općinskog vijeća za 2023. godinu. Vrijedi istaknuti da je Opštinska organizacija SDA Prozor jedina dostavila konkretne prijedloge za uvrštenje, koji su razmatrani na sjednici Kolegija, a potom i uvršteni u Program rada Općinskog vijeća za 2023. godinu. Vijeće je Program usvojilo s 12 glasova ZA, dva glasa PROTIV i četiri glasa SUZDRŽAN. Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevne cijene m2 korisne stambene površine na prostoru općine Prozor za 2022. godinu koja iznosi 600 KM, usvojene je od strane vijećnika sa 12 glasova za i 7 suzdržanih. Vijećnici su se isto izjasnili i kada je u pitanju 4. tačka, odnosno Odluka o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2023. godinu, koja ostaje ista kao i prethodne godine kada se za prvo dijete u porodici dodjeljivalo 1 000 KM, za drugo 1 500 KM, treće i svako sljedeće po 2 000 KM a za 10. dijete 10 000 KM. Peta tačka dnevnog reda današnje sjednice, Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade za djecu upisanu u prvi razred osnovnih škola u općini Prozor se sa dosadašnjih 250 KM, povećava na 400 KM te je ta odluka jednoglasno usvojena. Tačka Prijedloga Strategije razvoja općine Prozor za 2022. – 2027. godinu je donijela niz nedoumica kod pristunih vijećnika te je nakon kraće pauze usvojen Zaključak da će predložena ići na dodatnu doradu. Informacija o stipendiranju studenata u akademskoj 2021./2022. godini primljena je na znanje uz konstataciju nadležne službe da je ostala još jedna stipendija za isplatu a koja se odnosi na prošlu 2021./2022. godinu.

Sjednica je završena u 12:34h.

 
error: Content is protected !!