NAJAVA: 29. sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m 29. (dvadesetdevetu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 30.5.2023. godine (utorak) u zgradi općine Prozor – Rama – Vijećnica sa početkom rada u 11,00 sati Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Izvod iz zapisnika sa 28. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,

2. Prijedlog Odluke o osnivanju preduzeća „Gradska tržnica“ d.o.o. Prozor – Rama,

3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju granica MZ i naseljenih mjesta a području općine Prozor – Rama,

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Službi za upravu općine Prozor – Rama,

5. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Prozor -Rama za period 01.01. – 31.3.2023.godine,

6. Izvještaj o zimskom održavanju lokalnih i nekategorizovanih puteva na području općine Prozor – Rama, sezona 2022/23,

7. Operativni plan realizacije Strategije razvoja općine Prozor – Rama za 2023.godinu,

8. Izvještaj o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2022.godinu,

9. Informacija Općinske službe o Izvještaju o radu JKP „Vodograd“ d.o.o. Prozor – Rama za 2022.godinu,

10. Informacija Općinske službe o Izvještaju o radu JP „Javni prijevoz“ d.o.o. Prozor – Rama za 2022.godinu,

11. Informacija Općinske službe o Izvještaju o radu JP „Radio Rame“ 2022.godinu,

12. Informacija Općinske službe o Izvještaju o radu „Agencije za lokalni razvoj“ Prozor – Rama za 2022.godinu,

13. Informacija o stanju poljoprivrede i provedenim podsticajnim mjerama na području općine Prozor – Rama,

14. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području općine Prozor – Rama,

15. Informacija o stanju i aktivnostima na zaštiti okoline na području općine Prozor – Rama,

16. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2022.godini,

17. Informacija budžetskih korisnika o korištenju budžetskih sredstava u 2022.godini,

18. Pitanja i inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK

Ibro Plecić

error: Content is protected !!