NAJAVA: 31. sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  31. (tridesetprvu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana  18.7.2023. godine (utoraku zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 10,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I       R  E  D

  1. Izvod iz zapisnika sa 30. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Odluke o adresnom sistemu općine Prozor – Rama i označavaju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima,
  3. Davanje saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Općinskih službi za upravu i drugih službi u općini Prozor – Rama,
  4. Informacija o stanju privrede i oblasti zapošljavanja u općini Prozor – Rama,
  5. Informacija o izvršenoj reviziji – Plan za otklanjanje revizijom uočenih nedostataka na osnovu Izvještaja o finansijskoj reviziji  JKP „Vodograd“ d.o.o. za 2021. godinu,
  6. Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola na području općine Prozor – Rama u školskoj 2023./2024. godini,
  7. Pitanja i inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK

Ibro Plecić  

error: Content is protected !!