NAJAVA: 34 sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  34. (tridesetčetvrtu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana  29.11.2023. godine (srijeda)  u zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 11,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I      R  E  D

 1. Izvod iz zapisnika sa 33.-e sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Nacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor – Rama,
 3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim pristojbama sa tarifom upravnih pristojbi općine Prozor – Rama,
 4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izmjenu i utvrđivanje granice između katastarskih općina Zahum i Varvara na području općine Prozor – Rama,
 5. Davanje Saglasnosti na nacrt Odluke o izuzeću od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH, 
 6. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Prozor – Rama za period 1.1. – 30.9.2023.godine,
 7. Nacrt Budžeta općine Prozor – Rama za 2024. godinu,
 8. Izvještaj o radu osnovnih škola u školskoj 2022/2023.godini u općini Prozor – Rama,
 9. Informacija o uspjehu i  vladanju učenika osnovnih škola u školskoj 2022/2023. godini u općini Prozor – Rama,
 10. Informacija o stanju JU Doma za stare i nemoćne osobe „Rama“ Šćit, 
 11. Pitanja i incijative vijećnika.
error: Content is protected !!