Izvršni odbor OŽ SDA Prozor

Članice Izvršnog odbora Organizacije Žene OO SDA Prozor za mandatni period 2019.-2023. su:

 • Dželilović Fahira – predsjednica OŽ SDA Prozor, član Izvršnog odbora OŽ SDA HNK-a
 • Kazić Indira – potpredsjednica OŽ SDA Prozor
 • Šero Zedina – sekretar OŽ SDA Prozor
 • Manov Indira – član Izvršnog odbora OŽ SDA HNK-a
 • Islamović Selma
 • Šehić Anela
 • Letić Nejra
 • Kmetaš Aida
 • Heljić Nerkeza
 • Čorbadžić Edina
 • Konjarić Amra
 • Dželilović Belkida
 • Zajmović Beba