Mjesni ogranci

U općinskoj organizaciji Stranke Demokratske Akcije Prozor djeluje 6 (šest) Mjesnih ogranaka i to:

 • MO PROZOR-CENTAR
 • MO JUG I
 • MO JUG II
 • MO JUG III
 • ISTOK
 • ZAPAD

Članovi izvršnog odbora Mjesnog ogranka PROZOR-CENTAR za mandatni period 2019.-2023. godine su:

 • Zečić Adem – predsjednik
 • Selimhodžić Jasmin
 • Manov Indira
 • Hrinić Meho
 • Čorbadžić Edina
 • Imamović Mesud
 • Kmetaš Edin

Članovi izvršnog odbora Mjesnog ogranka JUG I za mandatni period 2019.-2023. godine su:

 • Letica Enes – predsjednik
 • Đuliman Jasmin
 • Bećirović Muharem
 • Kovačević Dževad
 • Bećirović Munib
 • Trtić Abdulah
 • Purgić Dino

Članovi izvršnog odbora Mjesnog ogranka JUG II za mandatni period 2019.-2023. godine su:

 • Bećirović Amir – predsjednik
 • Sefer Senad
 • Hodžić Ibro
 • Šehić Senad
 • Husić Hamo
 • Kukić Ibrahim

Članovi izvršnog odbora Mjesnog ogranka JUG III za mandatni period 2019.-2023. godine su:

 • Šabić Đemal – predsjednik
 • Husrep Izet
 • Halilović Mehmed
 • Husrep Sabahudin
 • Pozder Samir
 • Bajramović Sadik
 • Husrep Azer

Članovi izvršnog odbora Mjesnog ogranka ISTOK za mandatni period 2019.-2023. godine su:

 • Paljanin Adis – predsjednik
 • Cokoja Arif
 • Suljić Vehbija
 • Hujdur Sulejman
 • Hero Ahmet
 • Imamović Amel
 • Cokoja Elvedin

Članovi izvršnog odbora Mjesnog ogranka ZAPAD za mandatni period 2019.-2023. godine su:

 • Kmetaš Dervo – predsjednik
 • Pilav Fikret
 • Isak Amir
 • Pilav Ernad
 • Vugdalić Tahira
 • Hodžić Avdo
 • Bektaš Suljo