Vijećnici u OV Prozor

Vijećnici u Općinskom vijeću Prozor za mandatni period 2016.-2020. su:

  • Plecić Ibro – predsjednik Općinskog vijeća
  • Hrinić Meho – predsjednik Kluba u Općinskom vijeću
  • Kazić Indira – vijećnik/ca