JAVNI POZIV za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja proisteklih iz rata za 2022. godinu

Na osnovu člana 41. Statuta općine Prozo – Pročišćeni tekst (“Službeni glasnik općine Prozor “, broj: 3/01), Načelnik općine Prozor,    u p u ć u j e
 

JAVNI POZIV
za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja proisteklih iz rata za 2022. godinu

 
1. Pravo učestvovanja imaju:
Udruženja proistekla iz rata koja su registrovana u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor.
 
2. Uslovi finansijske podrške
– Da se projekat realizuje do kraja tekuće godine.
– Da se projekat odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i sportske aktivnosti na
   području Općine, kao što su:
 
   a) organizovanje koncerata, izložbi, pozorišnih predstava, predstavljanja knjiga i sl.;
   b) edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, kursevi stranih jezika i sl.);
   c) aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unapređunju kvaliteta
        ljudskog života;
   d) veći angažman članova udruženja proisteklih iz rata u društvenom životu;
   e) obilježavanje historijskih događaja.
 
3. Potrebna projektna dokumentacija
Prijava treba sadržavati:

  • Popunjen prijavni obrazac,
  • Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
  • Uvjerenje o poreskoj registraciji (ovjerena kopija),
  • Transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),
  • Izvještaj o održanoj godišnjoj skupštini,
  • Projekat kojim se aplicira. 

4. Uslovi prijave
Sjedište i djelovanje udruženja (iz tačke 1. ovoga Poziva) treba biti na području općine Prozor, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra.
 
5. Iznos sredstava
Finansijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovoga Javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:
 
1. Minimalna vrijednost projekta:   1.500,00 KM
2. Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM
 
Podnosilac projektnog prijedloga nije obavezan osigurati izravni finansijski doprinos. Međutim, nematerijalni ili finansijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.
 
6. Način prijave
Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:

Općina Prozor
Ul. Kralja Tomislava b.b.
88440 Prozor

Sa naznakom: “Javni poziv za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja proisteklih iz rata za 2022. godinu”
 
7. Rok za podnošenje prijave
Rok za podnošenje prijave programa i projekata za finansijsku podršku iz sredstava općinskog budžeta je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovoga Poziva na Oglasnoj tabli Općine.
NAPOMENA: Sve informacije, kao i Prijavni obrazac za učestvovanje na Javnom pozivu, možete dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor, kontakt osoba: Enes Manov, Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, tel: 036/771-922 ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama: www.prozor-rama.org.
Prijave Udruženja koja nisu opravdale korištenje sredstava po prethodnom Javnom pozivu (2021. godine), neće biti razmatrane.

PRILOG: