Održana 2. sjednica MO Jug I

U ponedjeljak, 27.1.2020. godine, je u prostorijama Stranke u Prozoru s početkom rada od 12.30 sati održana 2. sjednica Mjesnog ogranka Jug I.

Nakon konstatovanja kvoruma jednoglasno je usvojen Dnevni red sjednice koji je sadržavao 5 tačaka od kojih izdvajamo tačku Problematika u Mjesnom ogranku Jug I sa prijedlogom mjera.

Sjednici je pored članova IO MO Jug I prisustvovao i sekretar OO SDA Prozor.
Predsjednik MO Jug I je objasnio trenutno stanje u MO, šta je do sada urađeno i šta treba da se uradi u budućnosti.
Članovi ovog mjesnog ogranka su se složili da treba dodati te u proceduru poslati upite za riješavanje odvoza komunalnog otpada iz sela Duge te sela Krančići te da se napravi upit za viječničko pitanje kada je u planu sanacija gradske deponije Duška Kosa koja ima direktni utjecaj za ljude iz kraja MO Jug I.