Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor za 2021.godinu

Na osnovu člana 41. Statuta općine Prozor – Prečišćeni teksta („Službeni glasnik općine Prozor“, broj: 3/01),  Načelnik općine Prozor,  o b j a v l j u j e
 
 JAVNI POZIV
za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor za 2021.godinu


Pozivaju se sve nezaposlene osobne visoke i više školske spreme koje nemaju radnog iskustava u struci, a nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da iskažu svoj interes za volontiranje, radi sticanja radnog iskustva u struci.
Volonterski rad bi se obavljao u gospodarskim subjektima, javnim preduzećima i ustanovama i nevladinim organizacijama koje iskažu namjeru i mogućnost angažovanja volontera, te u tijelima usprave općine Prozor.
Odabir kandidata izvršit će se u skladu sa budžetskim sredstvima i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad. Prava i obaveze volontera i općine Prozor sa kojom volonteri sklapaju ugovor bit će uređene istim.
Prijavni obrazac i obrazac za mjesečno izvještavanje o radu volontera može se preuzeti u šalter sali Općine Prozor ili na općinskoj web stranici.
Uz popunjen obrazac za prijavu potrebno je dostaviti i ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, uvjerenje o nezaposlenosti izdano do strane Zavoda za zapošljavanje i uvjerenje o prebivalištu na adresu:


OPĆINA PROZOR
Ured Načelnika
Kralja Tomislava bb
88440 Prozor-Rama
Sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za odrađivanje volonterskog rada u Općini Prozor za 2021. godinu“


Rok za prijavu na javni poziv vezan je uz budžetska sredstva koja je općina Prozor predvidjela za volontiranje i potrebama subjekata u kojima bi se obavljao volonterski rad.

Poziv će obiti objavljen na oglasnoj tabli i web stranici općine Prozor.

Osobe koje su podnijele prijavni obrazac tijekom 2020. godine smatrat će se prijavljenima.Napomena: Volonteri koji ostvare pravo na volontiranje dužni su da obrazac o mjesečnom izvještavanju dostavljaju do desetog u mjesecu za protekli mjesec ili će im u protivnom biti obustavljena isplata. Isti treba dostaviti u Službu za opću upravu i društvene djelatnosti Općine Prozor.

       NAČELNIK
dr. Jozo Ivančević

Prilog:

error: Content is protected !!