Najava V redovne sjednice IO OŽ SDA Prozor i sjednice Skupštine OŽ SDA Prozor

Organizacija Žene SDA Prozor će u četvrtak, 13.1.2022. godine u 18:00 sati održati V sjednicu Izvršnog odbora na kojoj će se razmatrati Izvještaj o radu za 2021. godinu i Program rada za 2022. godinu. Nakon sjednice Izvršnog odbora , sa početkom u 19 sati, biće održana Skupština Organizacije Žene SDA Prozor. Pozivaju se članice Organizacije Žene SDA Prozor da prisustvuju Skupštini i svojim učešćem doprinesu njenom radu. Sjednici Izvršnog odbora i Skupštini Organizacije Žene SDA će prisustvovati predsjednica KO Žene SDA HNK sa saradnicama.

Sjednici Skupštine će prisustvovati predsjednik OO SDA Prozor .