Produžen rok za Javni poziv za prijem mlade osobe, UN volontera/ke u općini Prozor

Objavljujemo da je produžen rok za javni poziv za prijem mlade osobe, UN volontera/ke u Općini Prozor.

Poziv je prethodno objavljen u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), uz finansijsku podršku Evropske unije. Podsjećamo da je javni poziv upućen mladim osobama uzrasta od 18 do navršenih 30 godina koje su nastanjene na prostoru Općine Prozor, a koje ispunjavaju uvuslove navedene u oglasu. Novi rok za prijavu je 10.03.2023. godine, a prijave sa potrebnom dokumentacijom je neophodno poslati na registry.ba@undp.org. U prilogu je tekst oglasa sa novim rokom za prijavu.

Odabrani volonter UN-a će raditi u prostorijama Općini Prozor, sa dogovorenim radnim vremenom pružajući podršku predstavniku općinske uprave u jačanju odnosa sa organizacijama civilnog društva (OCD) i građanskim/omladinskim udruženjima kao i ReLOaD2 projektu u sprovedbi aktivnosti na nivou općine. Ovo je odlična prilika za sve zainteresovane mlade osobe od 18 do 30 godina da se uključe u rad općinske uprave, angažmanom kao Volontera Ujedinjenih nacija (UNV), stažiranjem / praksom u trajanju od šest mjeseci. Za angažman je predviđena odgovarajuća naknada. Osim toga, odabrana mlada osoba će tokom trajanja ugovora biti u obavezi da tokom radnog vremena pohađa certificirane obuke: administrativni poslovi, osnove računarstva i razvoj „mekih“ vještina (eng. soft skills). Potvrda o stažiranju / radnoj praksi će se izdati nakon 6 mjeseci od strane United Nations Volunteers (Volonteri Ujedinjenih nacija).

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2), finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). 

Oznake za društvene mreže

#ReLOaD #LocalDemocracy #WesternBalkans #UNDPEUPartnership #EUzaBiH #InternshipForYouth #UNDP

Instagram:
@eubih – https://instagram.com/eubih?igshid=YmMyMTA2M2Y=
@undpbih – https://instagram.com/undpbih?igshid=YmMyMTA2M2Y=
@reload_westernbalkans – https://instagram.com/reload_westernbalkans?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Facebook:
EU – https://m.facebook.com/100069386761762/
UNDP – https://m.facebook.com/545038508867046/
ReLOaD – https://m.facebook.com/261963990575234/

PRILOŽENI DOKUMENTI:

error: Content is protected !!