Obavijest za prijavu plana proizvodnje

U skladu sa članom 13. Zakona o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju(„Službene novine F BiH“, broj: 42/10) i članu 6. Pravilnika o načinu i uslovima novčane podrške po modelu podsticaja u proizvodnji („Službene Novine F BiH“, broj; 54/21 i 46/22), svi poljoprivredni proizvođači  koji žele ostvarivati podsticaj na svoju proizvodnju obavezni su postupiti  po istom i izvršit prijavu plana proizvodnje za narednu godinu, na propisanom obrascu PPPnajkasnije do 15. novembra tekuće godine, nadležnom Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ.

PRILOG:

error: Content is protected !!