FOTO: Održana 33. sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je danas, 31.11.2023. g. s početkom od 11.00 sati održalo 33. redovnu sjednicu Općinskog vijeća u Vijećnici nove zgrade Općine. Dnevni red današnje sjednice je glasio:

 1. Izvod iz zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća Prozor-Rama,
 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Prednacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor-Rama,
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o platama i naknadama u tijelima uprave općine Prozor-Rama,
 4. Davanje saglasnosti za dodjelu koncesije na području općine Prozor-Rama na lokalitetu Proslap za izgradnju postrojenja fotonaponskih elektrana PD “Modig” d.o.o Mostar,
 5. Izvještaj o početku školske godine 2023./2024. g i prijevozu učenika,
 6. Informacija o provedenoj finansijskoj reviziji općine Prozor-Rama za 2022. g. sa Izvještajem finansijske revizije,
 7. Informacija o kontroli i kvaliteti vode za piće na području općine Prozor-Rama, stanje-oktobar 2023. godine,
 8. Informacija o uspjehu i vladanju učenika Srednje škole Prozor u školskoj 2022./2023. godini,
 9. Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor-Rama za period 1.4.-30.9.2023. godine,
 10. Informacija o poribljavanju zone Prozor-Rama u 2022. i 2023. godini,
 11. Pitanje i inicijative vijećnika.

Nakon usvajanja Izvoda iz zapisnika sa 32. sjednice Općinskog vijeća, usvojene su i tačke: Prijedlog Odluke o utvrđivanju Prednacrta izmjene i dopune Prostornog plana općine Prozor, Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o platama i naknadama u tijelima uprave općine Prozor. Ovom odlukom se dodjeljuju naknade u iznosu dvije prosječne plate u slučaju povrede na radu ili teže bolesti zaposlenima ili članovima njihove bliže porodice. Data je saglasnost za dodjelu koncesije na području općine Prozor na lokalitetu Proslap za izgradnju postrojenja fotonaponskih elektrana PD “Modig” d.o.o. Mostar. Usvojen je i Izvještaj o početku školske godine 2023./24. i prijevoz učenika. 

Također, tačke: Informacija o provedenoj finansijskoj reviziji općine Prozor-Rama za 2022. g. sa Izvještajem finansijske revizije, Informacija o kontroli i kvaliteti vode za piće na području općine Prozor-Rama, stanje-oktobar 2023. godine, Informacija o uspjehu i vladanju učenika Srednje škole Prozor u školskoj 2022./2023. godini, Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor-Rama za period 1.4.-30.9.2023. godine, Informacija o poribljavanju zone Prozor-Rama u 2022. i 2023. godini su primljene na znanje.

Za kraj su vijećnici imali priliku za pitanja i inicijative. 

Današnjoj sjednici je bilo prisutno 19 vijećnika.

error: Content is protected !!