Održana 18. sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je danas s početkom od 11.00 sati održalo 18. redovnu sjednicu u Vijećnici nove zgrade Općine. Dnevni red današnje sjednice je sadržavao 11 tačaka i to:

 1. Izvod iz zapisnika sa 17.  sjednice Općinskog vijeća Prozor ,
 2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o subvencioniranju troškova katastarskih usluga utvrđivanja  i provođenja promjena na nekretninama – cijepanja parcela na području općine Prozor,
 3. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Prozor za period 01.01.-31.3.2022. godine,
 4. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama za 2021. godinu,
 5. Izvještaj o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu,
 6. Informacija o stanju lokalnih i nekategorizovanih puteva na području općine Prozor,
 7. Informacija o stanju poljoprivrede i provedenim podsticajnim mjerama na području općine Prozor ,
 8. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području općine Prozor,
 9. Informacija o stanju i zaštiti okoline na području općine Prozor,
 10. Informacija budžetskih korisnika o korištenju sredstava Budžeta u 2021. godini (19 korisnika),
 11. Pitanja i inicijative vijećnika.

Najprije su usvojeni Izvještaji o izvršenju Budžeta za prva tri mjeseca ove godine, Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Doma zdravlja „Rama“ za prošlu godinu, te Izvještaj o izvršenju Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021.  godinu. Kod tačke vezane za izvršenje Programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu, vijećnik Meho Hrinić (SDA) je postavio upit direktoru JKP Vodograd, Branku Buriću a tiče se rasvjete na području naše općine. Naime, spomenuo je kako naselja Šćipe, Here, Kute, Lizoperci, gornji dio naselja Duga, G. Lug, D. Lug, Parcani, dionica Varoš-Hladna Voda nemaju rješen problem rasvjete, te naglasio kako naselja sa većinskim bošnjačkim stanovništvom imaju ovaj problem i naglasio kako bi se u budućem periodu trebalo posvetiti više pažnje pri rješavanju ovog problema.

Kod tačke – Informacija o stanju lokalnih i nekategorizovanih puteva na području općine Prozor, vijećnica Indira Kazić (SDA) je postavila upit vezan za rješavanje asfaltiranja puteva u naseljima u kojima to još nije učinjeno te naglasila kako općina svake godine izdvaja značajan dio sredstava vezano za puteve a iz Informacije se dalo vidjeti da je stanje puteva u većem dijelu naše općine ocjenjeno sa ocjenama „srednje“ i „loše“. Također, postavila je upit nadležnoj općinskoj službi a tiče se zahtjeva za rješavanjem problema puta u naselju Skrobućani na šta je dobila odgovor od pomoćnika načelnika, Ivice Tomića, da će se u narednom periodu vidjeti šta se može učiniti pri rješavanju ovog zahtjeva.

Na vijeću su primljene na znanje Informacije o stanju lokalnih i nekategorizovanih puteva na području općine Prozor, Informacija o stanju poljoprivrede i provedenim podsticajnim mjerama kao i informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području općine Prozor, informacija o stanju i zaštiti okoline, te informacija budžetskih korisnika o korištenju sredstava Budžeta u protekloj godini (kojih je bilo 19).