Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za jednokratnu novčanu pomoć za liječenje

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata objavljuje Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na dodjelu sredstava za jednokratnu novčanu pomoć za liječenje članova uže porodice demobilisanih boraca, članova uže porodice poginulih boraca, članova uže porodice umrlih ratnih vojnih invalida, članova uže porodice umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i članova uže porodice umrlih demobilisanih boraca u 2022. godini.

Pravo učešča na Javnom pozivu imaju fizička lica koja pripadaju kategoriji boračkih populacija: članovi uže porodice demobilisanih boraca, članovi uže porodice poginulih boraca, članovi uže porodice umrlih ratnih vojnih invalida, članovi uže porodice umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i članovi uže porodice umrlih demobilisanih boraca.

U nastavku možete preuzeti priloge: