PLAN IZLAGANJA IZVODA IZ PRIVREMENOG BIRAČKOG SPISKA

Na osnovu člana 18. Pravilnika o upotrebi i izradi izvoda iz Centralnog biračkog spiska („Službeni glasnik BiH“, broj: 27/22) Općinska izborna komisija Prozor na sjednici održanoj 02.06.2022.godije donosi:


 PLAN IZLAGANJA IZVODA IZ PRIVREMENOG BIRAČKOG SPISKA

U cilju obavještavanja građana-birača sa područja općine Prozor, Općinska izborna komisija, u skladu sa ovim planom, javnost i sve učesnike u izbornom procesu , obavještava o trajanju izlaganja ovog izvoda i mjestima  na kojima će izvodi iz Privremenog biračkog spiska biti izložen, odnosno dostupni, kao i način obavještavanja građana o eventualnoj promjeni biračke opcije u Centru za birački spisak.
Izvod iz Privremenog biračkog spiska bit će izložen u periodu od 04.06.- 04.07.2022.godinje i to kako slijedi:

125A001 PROZOR I na zgradi  HC-a u Prozoru na kojem se nalaze birači iz ulica:

 • Kralja Tomislava,
 • Matije Gupca,
 • Nikole Šopa.

125A002 PROZOR II na zgradi  HC-a u Prozoru na kojem se nalaze birači iz ulica:

 • Splitska,
 • Stjepana Radića.

125A003 PROZOR III na zgradi HC-a u Prozoru na kojem se nalaze birači iz ulica:

 • Ćire Truhelke,
 • Hrvoja Vukčića Hrvatinića,
 • Mijata Tomića,
 • Silvija Strahimira Kranjčevića
 • Vitomira Lukića.

125A004 PROZOR IV na zgradi HC-a u Prozoru na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Borovnica.
 • Paljike
 • Perići.

125A005 DOBROŠA na kući Ante Drežnjak u Dobroši na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Dobroša.
 • Blace.

125A006 USTIRAMA u Osnovnoj školi  u Ustirami na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Ustirama.

125A007 HUDUTSKO u Osnovnoj školi u Hudutskom  na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Hudutsko.

125A008 KUĆANI na kući Ivana Vukoje u Kućanima na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Kućani.

125A009 RIPCI  u Osnovnoj školi u Ripcima na na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Ripci.
 • Matkovići,
 • Šćit

125A010 GRAČANICA u Osnovnoj školi u Gračanici na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Gorica.
 • Gračanica,
 • Heljdovi,
 • Klek,
 • Parcani,
 • Paroš.

125A011 PODBOR u seoskoj dvorani u u Podboru na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Podbor.
 • Ploča.

125A012 MLUŠA u seoskoj dvorani u Mluši na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Kovačevo polje.
 • Mluša,
 • Maglice.

125A013 KUTE u kući Hujdur Salke u Kutama na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Kute.

125A014 ŠĆIPE u Osnovnoj školi u Šćipama na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Šćipe

125A015 UZDOL u Osnovnoj školi na Uzdolu na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Uzdol.
 • Donja Vast
 • Gornji Krančići.
 • Ivanci,
 • Pajići.

125A016 LJUBUNCI u Osnovnoj školi na Uzdolu na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Ljubunci
 • Glibe.

125A017 RUMBOCI u Osnovnoj školi u Rumobocima na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Rumboci.
 • Zahum

125A018 GRAČAC u Osnovnoj školi u Gračacu na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Gračac.
 • Meopotočje,
 • Ravnica,
 • Trišćani.

125A019 ORAŠAC u Osnovnoj školi u Orašcu na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Orašac.
 • Kozo,
 • Proslap.

125A020 JAKLIĆI  u seoskoj dvorani u Jaklići na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Jaklići.
 • Družinovići,

125A021 GMIĆI u seoskoj dvorani u Gmićima na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Gmići.

125A022 TOŠĆANICA  u kući Zaima Husrepa u Tošćanici na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Tošćanica.

125A023 OMETALE  u kući Ante Kneževića u Ometalima na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Ometale.

125A024 SKROBUĆANI u Osnovnoj školi u Lugu na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Skrobućani.

125A025 LUG u Osnovnoj školi u Lugu na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Lug.
 • Donji Višnjani,
 • Gornji VIšnjani.
 • Šerovina

125A026 VARVARA  u Osnovnoj školi u Rumbocima na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Varvara.

125A027 LAPSUNJ u Osnovnoj školi u Lapsunju na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Lapsunj
 • Šlimac.

125A028 HERE u kući Hero Jusufa u Herama na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Here.

125A029 DUGE u Osnovnoj školi u Dugama na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Duge.
 • Donji Krančići,

125A030 LIZOPERCI u Osnovnoj školi u Lizopercima na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Lizoperci.

125A031 PROZOR V na zgradi HC-a  u Prozoru na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Dive Grabovčeve.
 • Sinjske,
 • Zagrebačke.

125A032 GREVIĆI u Osnovnoj školi u Grevićima na kojem se nalaze birači iz mjesta:

 • Grevići

Ovim planom osigurava se da sve osobe i političke stranke, koje djeluju na području općine Prozor ili koalicije, imaju pravo pristupa kako bi mogli provjeriti svoje podatke koji su uneseni u izvodu iz privremenog biračkog spiska, te izvršiti njihovu ispravku kod nadležnog tijela, te raseljena lica o eventualnoj promjeni biračke opcije. Općinska izborna komisija Prozor redovno će obavještavati građane o izlaganju izvoda iz privremenog biračkog spiska i mjestima na kojima se izlažu putem:

 • Sredstva javnog informisanja, lokalne radio stanice, oglasa koji će se distribuirati u svim mjesnim zajednicama u području općine.

O provođenju ovog Plana osim Općinske izborne komisije starat će se i Centar za birački spisak općine.
Ovaj Plan objavit će se na Web stranici Općine.
PREDSJEDNIK
 Ivica Tomić