NAJAVA: 20. sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni
glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m 20. (dvadesetu) sjednicu Općinskog
vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 14.7.2022. godine (ČETVRTAK) u zgradi općine
Prozor – Rama – Vijećnica sa početkom rada u 11,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

  1. Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Prozor,
  2. Prijedlog Odluke o sigurnosti i regulaciji saobraćaja u općini Prozor,
  3. Informacija o stanju u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana,
  4. Informacija o stanju privrede i oblasti zapošljavanja u općini Prozor,
  5. Informacija o stanju i korištenju energije iz obnovljivih izvora (male HE, sunčeva energija,
    energije vjetra), na području općine Prozor,
  6. Informacija o preduzetim mjerama u vezi stanja vodnih objekata na području općine Prozor,
  7. Pitanja i inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK
Ibro Plecić