Održana 20. sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je danas s početkom od 11.00 sati održalo 20. redovnu sjednicu u Vijećnici nove zgrade Općine. Sjednici je bilo prisutni 16 vijećnika a odsutno 5 vijećnika (Tomislav Džalto, Ante Pavličević, Biljana Glibo, Drago Tule, Hrvoje Šimunović).
Dnevni red današnje sjednice je sadržavao 7  tačaka i to:

  1. Izvod iz zapisnika sa 19. sjednice Općinskog vijeća Prozor,
  2. Prijedlog Odluke o sigurnosti i regulaciji saobraćaja u općini Prozor,
  3. Informacija o stanju u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana,
  4. Informacija o stanju privrede i oblasti zapošljavanja u općini Prozor,
  5. Informacija o stanju i korištenju energije iz obnovljivih izvora (male HE, sunčeva energija,
    energije vjetra), na području općine Prozor,
  6. Informacija o preduzetim mjerama u vezi stanja vodnih objekata na području općine Prozor,
  7. Pitanja i inicijative vijećnika.

Na samome početku vijećnici su usvojili zapisnik s prethodne sjednice Općinskog vijeća, a nakon toga na red je došao Prijedlog Odluke o sigurnosti i regulaciji saobraćaja u općini Prozor.

Vijećnica Indira Kazić (SDA) je kod ove tačke dnevnog reda iznijela mišljenje i upit vezan za  stajanje autobusa, konkretno na dionici „ispod benziske pumpe INA“ – pa do Doma zdravlja. Naime, u razgovoru sa prijevoznicima, isti su iznijeli mogući problem prilikom zaustavljanja autobusa na toj dionici jer više prijevoznika vrši prijevoz đaka u isto vrijeme, te da to ne bi predstavljalo problem u budućem periodu obzirom da trenutno postoji jedno mjesto za zaustavljanje autobusa. Čisto da se uzme u razmatranje kako u budućem periodu ne bi prijevoznici bili sankcionisani zbog zaustavljanja više vozila prilikom ukrcavanja putnika.

Četiri informacije su primljene na znanje i to:

-Informacija o stanju u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana;

-Informacija o stanju i korištenju energije iz obnovljivih izvora (male HE, sunčeva   energija,energije vjetra) na području općine Prozor;

– Informacija o stanju privrede i oblasti zapošljavanja u općini Prozor;

– Informacija o preduzetim mjerama u vezi stanja vodnih objekata na području općine Prozor.

Kod tačke Informacija o stanju i korištenju energije iz obnovljivih izvora (male HE, sunčeva energija, energije vjetra) na području općine Prozor, predsjednik Općinskog vijeća Ibro Plecić (SDA) je upoznao prisutne vijećnike da je u proteklom periodu donesen Zakon o zabrani izgradnje minihidroelektrana. Iz Informacije koju su vijećnici dobili u materijalima se dalo primjetiti da tu postoje određeni predmeti koji datiraju još iz 2011. i 2012. godine ali da se nalaze još u početnoj fazi iako je prošlo već 10 godina.  Predsjednik je iznio konstataciju da je Općina u svojoj Strategiji razvoja (koja je istekla 2021. g.) davala podršku ovakvim projektima a iz ove Informacije se dalo zaključiti da se oni i dalje nalaze u nekoj svojoj početnoj fazi, te dao na razmišljanje svim vijećnicima koji stav općina treba zauzeti u nekom budućem periodu a tiče se ove tematike.  

Kod Informacije o stanju privrede i oblasti zapošljavanja u općini Prozor, vijećnik Meho Hrinić (SDA) je postavio upit vezano za fabriku „Rama-tex“, kakvo je stanje u ovoj fabrici, da li postoje određeni propusti, te da li su obavljeni prethodno najavljivani razgovori sa potencijalnim budućim vlasnikom obzirom da je prethodni vlasnik ove fabrike preminuo.  Na postavljena pitanja odgovor je dao pomoćnik načelnika, Josip juričić, koji je iznio kako fabrika stabilno posluje i trenutno zapošljava 70 radnika, a planiraju se još dodatna zapošljavanja. Proizvodni pogon je promijenjen i sada se proizvodi zaštitna oprema za medicinske djelatnosti.

Pod tačkom pitanja i inicijative vijećnika potpredsjednik Općinskog vijeća, Pero Kovačević je dao prijedlog Zaključka na glasanje a tiče se lovišta na području općine Prozor. Tekst zaključka možete pročitati u nastavku:

Vijećnici su se o predloženom zaključku izjasnili sa 11 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, te je isti i usvojen.
Vijećnici koji u općinskom vijeću djeluju unutar Kluba SDA su glasali PROTIV ovog zaključka. Naime, ovaj Zaključak koji je iznio vijećnik Pero Kovačević daje samo mišljenje ispred općine Prozor na to da u našoj općini bude samo jedno lovište ali tu su nadležna tijela u Hercegovačko-neretvanskom kantonu koja na kraju donose konačnu odluku vezanu za ovu tematiku.

Na samom kraju sjednice zaključeno je i da treba preispitati bodovanje Komisije za subvenciju rješavanja stambenog pitanja mladih,  te da da se sačeka do septembra kada bi se održao sastanak sa predsjednikom i članovima ove Komisije i na taj način utvrdilo da li je Pravilnik po kome je radila ova Komisija dobar i da li se pravedno bodovalo.