Obavijest poljoprivrednim proizvođačima za kantonalnu podršku

Vlada HNK je na prijedlog Ministarstva, donijela Odluku o usvajanju Programa utroška novčanih sredstava za novčanu podršku u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2023. godinu, broj;01/1-02-861/23.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je Uputstvo o načinu i uslovima za ostvarenje podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji za 2023. godinu, broj; 03-20-517/23, kojim su utvrđeni opći i posebni uslovi, postupak i rokovi, te potrebna dokumentacija za ostvarenje kantonalne novčane podrške.

Podrške se ostvaruju za model podsticaja biljna proizvodnja, animalna proizvodnja, model kapitalnih/investicijskih ulaganja i model ostalih vrsta podrške, svi poljoprivredni proizvođači koji žele ostvarivati podsticaj na svoju proizvodnju obavezni su postupiti po istom Programu i Uputstvu, pridržavati se propisanih uslova i rokova:

  • Prijave za izlazak na teren općinskoj nadležnoj službi
  • Podnošenje zahtjeva sa kompletnom dokumentacijom nadležnom ministarstvu za ostvarivanje podsticaja na ostvarenu proizvodnju.

Poljoprivredni proizvođači mogu se informisati o uslovima i načinu ostvarivanja novčane podrške za svoju proizvodnju, preuzeti potrebne obrasce u Odjelu za razvoj, preduzetništvo, obrt, poljoprivredu i turizam općine Prozor ili na tel;036/397-287, 397-289, 771-041, i na web stranici Ministarstva (https://mpsv-hnz-k.ba)

error: Content is protected !!