Održana 27. sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je danas s početkom od 11.00 sati održalo 27. redovnu sjednicu Općinskog vijeća u Vijećnici nove zgrade Općine.

Dnevni red današnje sjednice je glasio:

Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,

Prijedlog Odluke o finansiranju političkih subjekata u Općinskom vijeću Prozor – Rama,

Prijedlog Odluke o pristupanju Izmjeni i dopuni Prostornog plana općine Prozor – Rama,

Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Prozor – Rama za period 1.1. – 31.12.2022. godine sa Izvještajem o korištenju sredstava rezerve za period  1.1. do 31.12.2022. godine,

Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Prozor – Rama za 2022. godinu,

Izvještaj o radu Općinske službe za razvoj, preduzetništvo, obrt i finansije za 2022. godinu,

Izvještaj o radu Općinske službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, IPP i katastar nekretnina za 2022. godinu,

Izvještaj o radu Općinske službe za opću upravu i društvene djelatnosti za 2022. godinu,

Izvještaj o radu Odjela za inspekcijske poslove i komunalni red za 2022. godinu,

Izvještaj o radu Jedinice za internu reviziju za 2022. godinu,

Izvještaj o javnim nabavama za 2022. godinu,

Izvještaj o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2022. godini i naplati poreza,

Pitanja i inicijative vijećnika.

Usvojen je izvod iz zapisnika s 26. sjednica Općinskog vijeća, prijedlog Odluke o finansiranju političkih subjekata kao i Prijedlog Odluke o pristupanju Izmjeni i dopuni Prostornog plana općine Prozor.

Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Prozor za period od 1. 1. do 31. 12. 2022. godine sa Izvještajem o korištenju sredstava rezerve za isti period, detaljnije je objasnio načelnik općine Jozo Ivančević koji je rekao kako su za 2022. godinu planirani prihodi i primici u iznosu od 20.461.900,00 KM, od čega je ostvareno 19.881.966,00 KM. Vijećnici su imali pitanja o utrošenim sredstvima u vezi kulture, sporta te vjerskih objekata te je Izvještaj usvojeno s 14 glasova za, 5 protiv i 2 suzdržana.

Usvojene su i tačke  Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Prozor za 2022. godinu, kao i Izvještaj o radu Općinske službe za razvoj, preduzetništvo, obrt i finansije za 2022. godinu.

Izvještaj o radu Odjela za inspekcijske poslove i komunalni red za 2022. godinu je predstavio šef Odjela za inspekcijske poslove i komunalni red Zvonimir Faletar. Dobio je prijedlog da se postave betonske kante za smeće na proširenjima od Slatine do Makljena, na što je dao pozitivan odgovor te istiknuo da će se raditi u tome smjeru. Vijećnike su zanimali i neočišćeni dijelovi zemljišta u Prozoru koji kvare izgled grada te što se može preduzeti po tom pitanju. Odgovorio je da ne mogu puno utjecati na čišćenje privatnih parcela, ali da su pokušavali kontaktirati vlasnike koji su u inozemstvu, a  koji smatraju da ih nitko ne može natjerati da čiste vlastita zemljišta.

I na pitanje o slabom oglašavanju po medijima o zamućenju pitke vode, odgovorio je da JKP „Vodograd“ na svojoj web i Facebook stranici redovno obavještava o svojim aktivnostima.

U tačkama o radu Jedinice za internu reviziju za 2022. godinu i Izvještaju o javnim nabavkama za 2022. godinu govorile su Kristina Kuraja, viši stručni saradnik za javne nabavke, te Marija Mišura, interni revizor. Obje tačke su usvojene kao i preostali Izvještaji koji su se našli na dnevnom redu današnje sjednice Općinskog vijeća.

Za kraj sjednice su bila predviđena pitanja i inicijative vijećnika, te je sjednica završena u 13:12 sati.

error: Content is protected !!