NAJAVA: 27 sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  27. (dvadesetsedmu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana  28.3.2023. godine (utoraku zgradi općine Prozor –  Rama – Vijećnica sa početkom rada  u 11,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D  N  E  V  N  I      R  E  D

 1. Izvod iz zapisnika sa 26. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o finansiranju političkih subjekata u Općinskom vijeću Prozor – Rama,
 3. Prijedlog Odluke o pristupanju Izmjeni i dopuni Prostornog plana općine Prozor – Rama,
 4. Izvještaj o izvršenju Budžeta općine Prozor – Rama za period 1.1. – 31.12.2022. godine sa Izvještajem o korištenju sredstava rezerve za period  1.1. do 31.12.2022. godine,
 5. Izvještaj o radu Općinskog javnog pravobranilaštva Prozor – Rama za 2022. godinu,
 6. Izvještaj o radu Općinske službe za razvoj, preduzetništvo, obrt i finansije za 2022. godinu,
 7. Izvještaj o radu Općinske službe za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, IPP i katastar nekretnina za 2022. godinu,
 8. Izvještaj o radu Općinske službe za opću upravu i društvene djelatnosti za 2022. godinu,
 9. Izvještaj o radu Odjela za inspekcijske poslove i komunalni red za 2022. godinu,
 10. Izvještaj o radu Jedinice za internu reviziju za 2022. godinu,
 11. Izvještaj o javnim nabavama za 2022. godinu,
 12. Izvještaj o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2022. godini i naplati poreza,
 13. Pitanja i inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK

Ibro Plecić     

error: Content is protected !!