Javni poziv za predlaganje projekata iz područja KULTURE radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

Na osnovu člana 9. Zakona o kantonalnim  ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave (“Službene novine Hercegovačko-neretvanskog kantona”, broj: 4/98, 1/02 i 4/07) i Odluke Vlade HNK, broj: :01-1-02-850/23 od 30. 03.2023. godine,  Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK objavljuje

JAVNI POZIV
za predlaganje projekata iz područja KULTURE
radi sufinansiranja iz sredstava Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

Javni poziv se nalazi u prilogu.

Dokumenti

error: Content is protected !!