Održana 28. sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je danas s početkom od 11.00 sati održalo 28. redovnu sjednicu Općinskog vijeća u Vijećnici nove zgrade Općine. Dnevni red današnje sjednice je glasio:

1. Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,

2. Prijedlog Strategije razvoja općine Prozor – Rama za period 2022. – 2027. godina,

3. Prijedlog Odluke o pristupanju Izmjeni i dopuni Regulacionog plana Prozor Centar,

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina,

5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivan Mažuranić“ Gračac,

6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Veselko Tenžera“ Uzdol,

7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama za 2022. godinu,

8. Izvještaj radu i finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad Prozor – Rama za 2022.godinu,

9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor – Rama za 2022.godinu,

10. Izvještaj radu i finansijskom poslovanju JU Kulturno športski/sportski centar Prozor – Rama za 2022.godinu,

11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor-Rama za 2022.godinu,

12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Narodna knjižnica Rama“ Prozor-Rama za 2022.godinu,

13. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite građana,

14. Informacija o stanju i korištenju prirodnih resursa na području općine Prozor-Rama,

15. Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor-Rama za period januar – mart 2023.godine,

16. Pitanja i inicijative vijećnika.

Današnjoj sjednici je prisustvovalo 18 od ukupno 21 vijećnika. Nakon usvajanja prijedloga dnevnog reda, usvojen je izvod iz zapisnika sa prethodne sjednice. Također, usvojena je i Strategija razvoja općine za period 2022. – 2027. g.. Osim Strategije usvojeni su i sljedeći akti: Prijedlog Odluke o pristupanju Izmjene i dopune Regulacijskog plana Prozor Centar, Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina.

Bez diskusije su usvojena Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivana Mažuranić“ Gračac i Osnovne škole „Veselka Tenžere“ Uzdol.

Najviše diskusije je izazvalo Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama za 2022. godinu, ali je na kraju usvojen s 12 glasova za i 5 suzdržanih.

Usvojeni su i Izvještaji o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad Prozor – Rama, JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor – Rama,  JU Kulturno sportskog centra Prozor – Rama, JU Dječjeg vrtića „Ciciban“ kao i Izvještaj o finansijskom poslovanju JU „Narodna knjižnica Rama“ za 2022. godinu.

Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite građana, Informacija o stanju i korištenju prirodnih resursa na području općine Prozor – Rama te Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor – Rama za period januar – mart 2023. godine primljene su na znanje.

error: Content is protected !!