NAJAVA: 28. sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m 28. (dvadesetosmu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 26.4.2023. godine (srijeda) u zgradi općine Prozor – Rama – Vijećnica sa početkom rada u 11,00 sati Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Izvod iz zapisnika sa 27. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,

2. Prijedlog Strategije razvoja općine Prozor – Rama za period 2022. – 2027. godina,

3. Prijedlog Odluke o pristupanju Izmjeni i dopuni Regulacionog plana Prozor Centar,

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina,

5. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Ivan Mažuranić“ Gračac,

6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole „Veselko Tenžera“ Uzdol,

7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama za 2022. godinu,

8. Izvještaj radu i finansijskom poslovanju JU Centar za socijalni rad Prozor – Rama za 2022.godinu,

9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor – Rama za 2022.godinu,

10. Izvještaj radu i finansijskom poslovanju JU Kulturno športski/sportski centar Prozor – Rama za 2022.godinu,

11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU Dječji vrtić „Ciciban“ Prozor-Rama za 2022.godinu,

12. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Narodna knjižnica Rama“ Prozor-Rama za 2022.godinu,

13. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite građana,

14. Informacija o stanju i korištenju prirodnih resursa na području općine Prozor-Rama,

15. Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor-Rama za period januar – mart 2023.godine,

16. Pitanja i inicijative vijećnika.

Predsjednik

Ibro Plecić

error: Content is protected !!