PREDMET: OBAVIJEST O PRIJAVI PLANA PROIZVODNJE ZA 2023. GODINU

Obavještavamo Vas da u skladu Pravilnikom o načinu i uslovima ostvarenja novčane podrške po modelu podsticaja proizvodnji („Službene novinama F BIH“, broj 54/21), poljoprivredni proizvođači po članu 6.  obavezni su prijaviti plan proizvodnje za 2023 godinu, kantonalnom ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede do 15. novembra 2022. godine,  na  propisanom Obrascu PPP.
 
Sve dodatne informacije  kao i OBRAZAC  može se dobiti u nadležnoj službi Općine Prozor, kao i  na službenoj internet stranici Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
 
 S poštovanjem !   

ŠEF ODJELA

mr.sc. Stipo Čuljak     

  

error: Content is protected !!