NAJAVA: 23. sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine
Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m 23. (dvadesettreću) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-
Rama, koja će se održati dana 29.11.2022. godine (utorak) u zgradi općine Prozor – Rama –
Vijećnica sa početkom rada u 11,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Izvod iz zapisnika sa 22. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o povećanju udjela općine Prozor u osnovnom kapitalu JKP
  „Vodograd“ d.o.o. Prozor – Rama,
 3. Nacrt Budžeta općine Prozor za 2023. godinu,
 4. Nacrt Strategije razvoja općine Prozor za period 2022. – 2027. godina,
 5. Davanje Saglasnosti za dodjelu koncesije za kavezni uzgoj ribe u Ramskom jezeru – lokalitet
  Proslap,
 6. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š. Marka Marulića
  Prozor,
 7. Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju članova Školskog odbora O.Š. „Šćipe“ u Šćipama,
 8. Izvještaj o radu Općinske izborne komisije i provedenim Općim izborima 2022. godine u općini
  Prozor,
 9. Informacija o problematici u oblasti primarne zdravstvene zaštite u HNK – općina Prozor,
 10. Pitanja i inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK
Ibro Plecić

error: Content is protected !!