NAJAVA: 30. sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine
Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m 30. (tridesetu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,
koja će se održati dana 27.6.2023. godine (utorak) u zgradi općine Prozor – Rama – Vijećnica
sa početkom rada u 11,00 sati
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

 1. Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
 2. Prijedlog Odluke o finansiranju deficita iz gotovinskog toka,
 3. Nacrt Odluke o adresnom sistemu općine Prozor – Rama i označavanju naseljenih mjesta,
  naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima,
 4. Imenovanje Komisije za utvrđivanje prijedloga novih cijena komunalnih usluga, snadbijevanja
  vodom, odvoz i zbrinjavanje otpada,
 5. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom
  zdravlja „Rama“ Prozor – Rama,
 6. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom
  zdravlja „Rama“ Prozor – Rama,
 7. Informacija o kontroli i kvaliteti vode za piće na području općine Prozor – Rama,
 8. Informacija o stanju u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana na području općine Prozor
  – Rama u 2022. godini,
 9. Informacija o stanju lokalnih i nekategorizovanih puteva na području općine Prozor – Rama,
 10. Pitanja i inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK
Ibro Plecić

error: Content is protected !!