Održana 30. sjednica Općinskog vijeća

Općinsko vijeće je danas, 27.6.2023. g. s početkom od 11.00 sati održalo 30. redovnu sjednicu Općinskog vijeća u Vijećnici nove zgrade Općine. Dnevni red današnje sjednice je glasio:

  1. Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,
  2. Prijedlog Odluke o finansiranju deficita iz gotovinskog toka,
  3. Nacrt Odluke o adresnom sistemu općine Prozor – Rama i označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima,
  4. Imenovanje Komisije za utvrđivanje prijedloga novih cijena komunalnih usluga, snadbijevanja vodom, odvoz i zbrinjavanje otpada,
  5. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama,
  6. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama,
  7. Informacija o kontroli i kvaliteti vode za piće na području općine Prozor – Rama,
  8. Informacija o stanju u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana na području općine Prozor – Rama u 2022. godini,
  9. Informacija o stanju lokalnih i nekategorizovanih puteva na području općine Prozor – Rama,
  10. Pitanja i inicijative vijećnika.

Nakon usvojenog Dnevnog reda, vijeće se osvrnulo na Izvod iz zapisnika sa 29. sjednice Općinskog vijeća, a zatim i na drugu tačku dnevnog reda “Prijedlog Odluke o finansiranju deficita iz gotovinskog toka“. Naime, ovom odlukom bi se odobrio finansijski aranžman – kreditno zaduženje u obliku dozvoljenog prekoračenja po transakcijskom računu ili drugom obliku kratkoročnog zaduženja općine  kod poslovne banke u visini od 1.200.000,00 KM, a u svrhu finansiranja deficita nastalog iz gotovinskog toka.

Pred vijećnike je stavljen i Nacrt Odluke o adresnom sistemu općine Prozor i označavanju naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada brojevima. Ovom odlukom se uređuju adresni sistem i označavanje naseljenih mjesta, naselja, ulica i trgova nazivima te zgrada i građevinskih parcela kućnim brojevima, kao i vođenje registra naseljenih mjesta, naselja, ulica, trgova i kućnih brojeva. Dodjela kućnih brojeva po naseljima, ulicama, trgovima i adresnim područjima vrši se na osnovu plana dodjele kućnih brojeva kojeg odobrava nadležna Služba.

Za dodjelu kućnog broja, troškove nabavke i postavljanje pločica s kućnim brojevima plaća se jedinstvena naknada za područje cijele općine u iznosu od 10,00 KM, iako bi prema procjeni ukupni troškovi po realizaciji mogli iznositi do 20 KM po domaćinstvu.

Vijeće je Nacrt Odluke usvojilo s 17 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN.

Na današnjoj sjednici je imenovana Komisija za utvrđivanje prijedloga novih cijena komunalnih usluga, opskrbe vodom, odvoz i zbrinjavanje otpada. Prema prijedlogu Komisiju čine dva člana ispred Općinskog vijeća, dva člana ispred Općine te jedan član iz Javnog komunalnog poduzeća “Vodograd”. Usvojen je prijedlog komisije u sastavu: Ivo Zane, predsjednik, Ivica Tomić, Tomislav Džalto, Meho Hrinić te Ivica Vukoja.

Pred vijeće je stavljen i Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Rama“ Prozor – Rama. Dužnosti je ovom prilikom se dužnosti razrješava predsjednik Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja “Rama” dr. Boris Faletar, predstavnik stručnih zaposlenika zdravstvene ZU Dom zdravlja “Rama“, zbog podnošenja ostavke.

Prema prijedlogu Rješenja o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja „Rama“ Prozor-Rama za predsjednicu Upravnog vijeća Zdravstvene ustanove Dom zdravlja “RAMA” Prozor-Rama, imenuju se dr. Mara Anđelić, predstavnica stručnih zaposlenika ZU Dom zdravlja „Rama“.

Vijeće je od općinskih službi zaprimilo i Informaciju o kontroli i kvaliteti vode za piće na području općine. Kod ove tačke dnevnog reda, Ibro Plecić postavio upit sanitarnom inspektoru, Zvonki Faletaru, da li je moguće da se, pored glavnog vodovoda, izvrši ispitivanje kvalitete vode za piće i iz alternativnih izvora, obzirom da se u dosta naselja stanovnici upravo iz tih izvora snadbjevaju vodom za piće misleći da piju zdravu izvorsku vodu, ali koja može biti potencijalno kontaminirana pogotovo nakon obilnijih padavina, navodeći primjere izvora Bečuruše, Studenca u Varoši, nekoliko izvora u naselju Borovnica kao i u naseljima na krajnjem istoku naše općine. Također je predložio da se u buduće prilikom analize vode sa izvora Krupić, paralelno izvrši analiza i iz izvoda Bečuruša obzirom da su  prijašnja ispitivanja pokazala da se radi o dva kraka te bi se na taj način sa sigurnošću moglo utvrditi da li je moguće onečišćenje na samom izvorištu ili je u pitanju ljudski faktor.

Informacija o stanju u oblasti primarne zdravstvene zaštite građana  na području općine Prozor – Rama u 2022. godini, informacija o stanju lokalnih i nekategoriziranih putova a području općine Prozor – Rama, primljene su na znanje.

Kod posljednja tačka Dnevnog reda ostavljena, pitanja i inicijative vijećnika, Ibro Plecić iznio inicijativu za rješavanje problema odlaganja otpada na krajnjem jugu naše općine tačnije na mostu kod brane, na putu prema naseljima: Tošćanici, Lizopercima i Grevićima. Radi se o tome da je do skora na tom mjestu bio postavljen veliki kontejner kojeg je postavilo komunalno preduzeće iz općine Jablanica. Međutim, mještani kažu kako kontejner više nije prisutan na toj lokaciji. Mještani su upućivali zahtjev komunalnom preduzeću iz Jablanice te su dobili odgovor kako je prijašnje rukovodstvo EP imalo potpisan ugovor sa tim preduzećem gdje se EP obavezivala plaćati odvoz smeća po turi 80,00 KM, na godišnjem nivou cca. 40 tura, što je iznosilo oko 3200,00 KM. Međutim, novo rukovodstvo EP više ne želi da izmiruje te troškove te  je stoga preduzeće iz Jablanice odvezlo kontejner sa toga mjesta. S obzirom na prethodno navedeno, vijećnik  je uputio inicijativu da se iznađe rješenje odlaganja otpada u ovom kraju u pogledu da predstavnici općine Prozor iskoordiniraju sa predstavnicima iz općine Jablanica te da na naki način učestvuju u sufinansiranju odvoza ovog otpada a da to i dalje nastavi raditi komunalno preduzeće iz Jablanice obzirom da JKP „Vodograd“ nema vozilo adekvatno za odvoz velikih kontejnera, ili da JKP „Vodograd“ postavi manje kontejnere u ovom kraju i da vrše odvoz otpada.  

Na samom kraju današnje sjednice, predsjednik Općinskog vijeća je uputio najiskrenije čestitke povodom nastupajućeg Kurban-bajrama.

error: Content is protected !!