NAJAVA: 19. sjednica Općinskog vijeća

Na osnovu člana 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor”, broj: 2/17), s a z i v a m 19. (devetnaestu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 28.6.2022. godine (UTORAK) u zgradi općine Prozor – Vijećnica sa početkom rada u 11,00 sati.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Izvod iz zapisnika sa 18. sjednice Općinskog vijeća Prozor,

2. Izvještaj o zimskom održavanju lokalnih i nekategorizovanih puteva na području općine Prozor, sezona 2021/2022,

3. Informacija o kontroli kvalitete vode za piće na području općine Prozor,

4. Informacija o upisu učenika u prvi razred osnovnih škola na području općine Prozor u školskoj 2022/2023. godini,

5. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite građana,

6. Informacija o izvršenom deminiranju, trajnom obilježavanju minskih polja i uklanjanju NUS-a u 2021. godini na području općine Prozor,

7. Pitanja i inicijative vijećnika.

PREDSJEDNIK

Ibro Plecić